Tid

Tid något som egentligen inte finns utan mer är ett abstrakt skeende. Eller som wikipedia beskriver det ” Tiden uppfattas vanligtvis som en del av universums grundläggande struktur, en dimension i vilken händelser sker i sekvens.”
Vilket egentligen inte gör någon så mycket klokare på vad tid är.

Att tid uppfattas som något subjektivt beroende på situationen lär de flesta ha upptäckt på egen hand.
Enklast sammanfattat med: När man har roligt och trevligt så går tiden fort, när man har tråkigt går den långsamt.
Att kontrollera tiden på det sättet att man kan påverka den är omöjligt. Att hålla koll på den går däremot bra med en vanlig enkel klocka.
Förhoppningsvis kan man genom det kanske använda sin tid lite bättre och inte slösda bort något som vara sig kan köpas eller kan fås tillbaka.

 E-post | Hem |