Starta eget

Om du funderar på att starta eget...
Har du tankar om att starta upp en egen verksamhet, men undrar över vilken företagsform ska du satsa på? Har du funderingar kring hur du ska utvärdera din affärsidé, eller behöver du hjälp med finansieringsråd, bokföring eller deklarationer?

Ja det är inte så lätt i början - men tacksamt nog finns det god hjälp att få! Det finns nämligen en hel del olika företag som riktat in sig på att erbjuda egna företagare professionell hjälp och rådgivning i uppstarten av verksamheten.

Exempel på ett företag som kan hjälpa dig i uppstarten av ditt företag är pwc. Ett inte helt okänt revisionsföretag som tidigare verkade under det långa och välbekanta namnet "PricewaterhouseCoopers".

Det du kan få hjälp med av ett sådant företag, är bland annat en grundläggande utvärdering av din affärsidé. Du kan också få professionell rådgivning i ditt val av bolagsform, finansieringsrådgivning, skatterådgivning och hjälp med utveckling av din affärsidé och hjälp att utforma en affärsplan.

Du som tänker starta eget behöver även kunskaper i saker som bokföring, budgetarbete, bokslut och deklarationer. Låter det krångligt? Be pwc om hjälp, så kommer du igång snabbare och får konkreta råd som hjälper dig att praktiskt förverkliga din dröm.

Livet som företagare innehåller ofta även en hel del frågetecken längs med resans gång. Också när du stöter på problem under vägen, kan du vända dig till professionella rådgivare och få nyttiga tips och praktisk hjälp som hjälper dig vidare i din verksamhet.

Du kan också se till att i samband med företagsuppstarten delta i en så kallad "starta eget"-kurs. Populära starta eget-kurser bedrivs bland annat i just pwc:s regi. Dessa brukar vara mycket givande, och ger dig många värdefulla redskap och praktisk kunskap i hur du kommer igång med din nya verksamhet.

Låt inte bokföring hindra dig från att starta eget; det behöver faktiskt inte vara så krångligt.


 E-post | Hem |