Likvidera

Ett ord med fler betydelser. Men vi håller oss till den merkantila innebörden som inte är fullt så dramatiskt som andra innebörder. Då är likvidation helt enkelt att avveckla ett aktiebolag och det då ett frivilligt förfarande. En process som innebär en del arbete och kan vara rätt så tidsödande. Själva tiden kan beräknas till runt nio månader. Den tidsdräkten är framför allt beroende på att Bolagsverket har en tid på sex månader att leta rätt och kalla på borgenärer som inte är kända. Så innan den tiden har gått kan bolaget inte avvecklas. Skall dessutom drivas vidare under tiden blir det än snärjigare att sköta det på egen hand utan hjälp. Enklaste är då att ta hjälp av något företag som kan hjälpa till med det hela.

 

 

 E-post | Hem |