Lagra

Lagra saker eller företeelser varierar lite beroende på vad som skall lagras och hur det skall lagras.
Data och kan med fördel lagras på någon form av virtuell server hos ett webhotell men saker som vin behöver lagras i andra former. För det sistnämnda gäller lite andra premisser än det förstnämnda vilket framgår av Systembolagets webbplats om vinlagring.

Virtuell lagring för data skall man kunna kalla det som forskare i Australien håller på med. De räknar enligt Nyteknik kunna lagra runt 200 000 filmer på en dvd. Om man räknar med att man kan titta på film aktivt i 70 år så behöver man titta på 8 filmer per dag för att titta sig igenom hela skivan. Om varje film är 2 timmar lång tar det 16 timmar per dag. Vilket är fullt möjligt men lär bli lite enahanda.

En annan typ av lagring är den där man försöker lagra koldioxid som ett led att minska utsläppen. Enkelt sätt pumpar man ned koldioxiden i berggrunden där den lagras. Ett annat alternativ kan vara att föra ned den långt ned på havsbotten. Tillräckligt långt ned blir den till en vätska som är tyngre än vatten och följaktligen stannar kvar på botten.
Nu är väl det alternativet inget för privatpersoner. Men lite kan man hjälpa till för att minska utsläppen. En stor bov i det hela brukar vara gamla kylar och frysar som drar en hel del energi. Lämpligt kan vara att när man skaffar en ny kyl och andra vitvaror väljer de i en hög miljöklass.

Mer konkret lagring är den där man skall lagra prylar eller sig själv.
Det sistnämnda kanske kräver en förklaring. Den permanenta lagringsplatsen är nog en kyrkogård. Lite trevliga att tänka sig är ett badkar som då mer har karaktären av en tillfällig förvarningsplats för kroppen.
För prylar behöver det inte vara så pretentiöst ett vanligt garage räcker.

Med andra ord saker kan lagras på olika ställen med olika syften beroende på vad det är för något som skall uppnås.

 

 

 E-post | Hem |