Juridik

Jurister och advokater ett släkte för sig själva enligt mångas uppfattning.
I del av den uppfattningen bottnar i alla amerikanska TV-serier vi ser. Där kommer alltid en advokat in och skall stämma någon så fort det händer minsta lilla olycka.
En person har t.o.m, försökt stämma Gud där borta i USA.
Nu är det amerikanska systemet avseende just stämningar mycket annorlunda än i Sverige.
Skadestånden i vårt land är generellt betydligt mindre och advokaterna får inte som i USA arbeta mot provision på skadeståndsbeloppet.
Det sitsnämnda är en anledning till antalet stämningar i USA. Sedan finns det mycket stora ekonomiska intressen i att låta det fortsätta som det gör där borta.
Försäkringsbolagen är en stor del i det. De flesta som driver någon form av verksamhet framförallt inom sjukvården behöver för att klara sig mot de ekonomiska konsekvenserna vid en stämning teckna många och dyra försäkringar.

I Sverige ser det lite annorlunda ut. Här baserar sig kritiken främst på att advokater försvarar särskilt vidriga mördare och gör allt vad de kan för att få dem frikända. Något som en del tycker är omoraliskt.
Samtidigt bör man tänka på att principen trots allt är att man skall anses som oskyldig till dess domen faller. Sedan behöver även de som erkänner sig skyldiga ha någon som tillvara tar deras intressen.

Nu tillhör den här delen kanske inte det som speciellt många människor råkar ut för. Det som vi däremot kan komma i kontakt med en jurist eller advokat är i sådana fall när exempelvis ett äktenskapsförord skall upprättas eller i de fall en skilsmässa kan vara lite komplex att reda ut mellan ett par.
Med andra ord lite mer alldagliga händelser om än inte nog så tråkiga ibland.
Fast visst är en skilsmässa ett tråkig slutpunkt på ett bröllop, men det är en del av livet det med.

 

 

 E-post | Hem |