Alternativ

Ryggskott, skall man låta en sjukgymnast, eller ta en behandling med zonterapi eller underkasta sig en kiropraktik för att bota det.
Ett fjärde alternativ är förstås att låta det gå över av sig själv. Det sitsnämnda kanske inte är så trevligt då man lär få gå några veckor med smärta före det ordnar sig.
En sjukgymnast brukar i huvudsak ge råd och tips på hur en person med ryggskott skall genomföra vissa övningar för att bli bättre. Det är dock en passiv metod där sjukgymnasten så att säga inte aktivt griper in och försöker påverka händelseförloppet.
En zonterapeut och en kiropraktor går in med aktiva åtgärder för att försöka bota ryggskottet.
Inte alltid helt smärtfria upplevelser, men alternativ att välja ibland finns.

Att marknadsföra sig ger också upphov till en del valmöjligheter. Skall man välja de traditionella kanalerna som reklam i papperstidning och komplement i deras när upplagor som i stort sätt alla erbjuder som Aftonbladet. Eller via utskick baserade på PAR?
Eller kanske en kombination mellan dessa. Sedan kan man fundera på om inte fokus kanske skall läggas på marknadsföring via Internet. Med kanaler som Google AdWords eller sökmotoroptimering.
Eller kanske alla reklamkanalerna i någon form av kombination.
Alternativ finns.


 

 

 E-post | Hem |